Krijgt de Rijnweek een 25e editie?

RHENEN Krijgt Rhenen haar 25e editie van de Rijnweek? Als het aan het team van jeugdig elan en doorgewinterde vrijwilligers ligt beleeft Rhenen op woensdag 10, donderdag 11, vrijdag 12 en zaterdag 13 juli het unieke feit waar al enige tijd naar uitgekeken werd: de feestelijke jubileumeditie. De 2 jaar durende coronaperiode was er de oorzaak van dat het wachten was op de jubileumeditie waar in Rhenen zo naar uitgekeken werd. Rijnweek- voorzitter Peter van der Jagt zegt blij te zijn met de mix van enthousiaste vrijwilligers: ,,Het is een goed stel.’’

Het is lang stil geweest rondom de traditionele Rijnweek. Voorzitter Van der Jagt laat weten dat hij zich de kritiek aantrekt dat er lange tijd van zijn kant geen nieuws over de Rijnweek naar buiten kwam. ,,Ik had natuurlijk wat van me moeten laten horen. Er was echter niets te melden. Mijn motivatie was weg. De coronaperiode speelde daarbij een meer dan belangrijke rol. Maar de Rijnweek is nooit uit mijn gedachten geweest. Omringd door zoveel betrokken vrijwilligers, vooral ook de jongere aanwas, die er voor wil gaan, heb ik de prikkels ook weer terug. Om van 25e editie iets moois te maken.’’ 

PLAN In brasserie op vakantiepark ‘De Thijmse Berg’ werd het plan ontvouwd om weer te komen tot de organisatie van de Rhenense feestweek. Tal van genodigden hadden gehoor gegeven om in de sfeervolle ambiance van genoemde brasserie getuige te zijn van het weer vlot trekken van de Rijnweek. Waaronder ook de Rhenense wethouder Dick Poortinga. Burgemeester Hans van der Pas moest vanwege andere afspraken verstek laten gaan.

Tal van ondernemers uit de gemeente Rhenen en ook van buiten de Rhenense gemeentegrenzen werden met een heuse stewardess aan boord in ‘a Flight to The Veerwei’, de locatie waar al 24 edities van de Rijnweek plaatsvonden, meegenomen. Presentatrice Lisselore liet de grote groep van genodigden elkaar vertellen wat zij de leukste editie van de Rijnweek vonden. Zo ontstond er een gezellige interactie. De avond was natuurlijk ook bedoeld om sponsors te strikken. Die werden de gelegenheid geboden om direct in te tekenen.

HOLLANDSE AVOND De organisatie laat weten dat de 25e editie van de Rijnweek weer een sfeervolle ‘Hollandse Avond’ krijgt, die op vrijdagavond 12 juli op het programma staat waarin tal van bekende artiesten optreden. De openingsavond, woensdag 10 juli, begint met een exclusief feest voor de sponsors. Ook is er sprake van een Rijnpop-evenement met vermaak voor mensen met een beperking. Jarenlang het stokpaardje van wijlen Henk Knoppert. De traditionele motortoertocht keert ook weer terug. Gedurende de Rijnweek is er de hele week weer kermis. De bekende Nederlandse zangers René Schuurmans en Samantha Steenwijk lieten via beeld weten uit te kijken naar de 25e editie van de Rijnweek.