Algemene informatie over de Rijnweek

Locatie festivalterrein:

Het festivalterrein van de Rijnweek vindt u op de Veerweg te Rhenen. Echter is het centrum tijdens de gehele Rijnweek afgesloten voor verkeer. Wij bieden gratis pendelbussen aan vanaf Ouwehands Dierenpark naar het centrum van Rhenen, hier vandaan is het een klein stukje lopen naar het festivalterrein. De gratis parkeerplaatsen worden aangegeven met (digitale) borden langs de weg. De pendelbussen rijden tussen 19:00 – 00:30 uur.

Komt u met de auto?

Het centrum van Rhenen is tijdens de Rijnweek afgesloten voor auto’s, maar u kunt op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 18.00 uur parkeren op de gratis parkeerplaatsen bij Ouwehands Dierenpark Rhenen. De parkeerplaatsen worden goed aangegeven met (digitale) borden langs de weg. Vanaf de parkeerplaats rijdt er een gratis pendelbus naar het festivalterrein. De gratis parkeerplaatsen worden aangegeven met (digitale) borden langs de weg. De pendelbussen rijden tussen 19:00 – 00:30 uur.

 Komt u met het OV?

De Rijnweek is goed te bereiken met de trein. Uitstappen doet u bij Station Rhenen, vanaf hier is het ongeveer een kwartier lopen naar het festivalterrein. Check voor je reis eerst op NS.nl naar de actuele situatie op het spoor.

Veelgestelde vragen:


Huisregels Rijnweek:

 1. De toegang is gratis.
 2. Door aanwezig te zijn stemt u in met onze regels.
 3. Op het gehele terrein is camerabewaking.
 4. Legitimeren is verplicht evenals meewerken aan visitatie.
 5. Eigen consumpties, glaswerk, blik etc. zijn niet toegestaan.
 6. Er wordt geen alcohol verstrekt onder de 18 jaar.
 7. Alcoholbandjes 18+ worden bij de ingang van het terrein verstrekt.
 8. Het betreden van het evenemententerrein geschiedt uitsluitend op eigen risico.
 9. Tijdens de Rijnweek worden er foto’s en video opnames gemaakt ten behoeve van promotie doeleinden. Bij betreden van het terrein gaat de bezoeker hiermee akkoord.
 10. Aanwijzingen van beveiliging en Rijnweek medewerkers dienen altijd en direct opgevolgd te worden.
 11. Geen wapens, drugs, ongewenst gedrag, agressie, racisme, diefstal, vernieling en ongewenste intimiteiten. Vaststelling daarvan leidt direct tot overdracht aan politie.
 12. Bezoekers die kleding dragen met nationalistische teksten of tekens worden geweigerd. Ook is het niet toegestaan om in kleding te komen die je als groep herkenbaar maakt.
 13. De organisatie behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegang tot het evenement te ontzeggen.
 14. Overtreding van de huisregels kan tot een toegangsverbod leiden.
 15. Van de overtreder zal een foto worden gemaakt via de video operator en worden verspreid onder de beveiligers.
 16. De Nederlandse wetgeving is onverkort van kracht.

 


Festivalreglement Rijnweek:

Dit festivalreglement is van toepassing op ieder die aanwezig is op het festivalterrein van de Rijnweek. Het festivalterrein omvat mede het terrein waarop de kermis wordt gehouden.

Risico/ instemmen met reglement
Door op het besloten terrein aanwezig te zijn stemt een bezoeker in met de in het reglement aangegeven regels. Aanwezigheid is voor eigen risico. De Stichting Rijnweek Rhenen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Bij het niet naleven van dit reglement kan de toegang tot het Festival voor de betreffende dag of het gehele Festival worden ontzegd.

Geen drugs
Op het Festivalterrein van de Rijnweek is de Nederlandse wetgeving volledig van kracht. Het gebruik en in het bezit hebben van Soft- en Harddrugs is verboden. Bij handel hierin wordt men direct overgedragen aan de politie.

Geen wapens, vuurwerk en gevaarlijke voorwerpen
Wapens genoemd in de Wet wapens en munitie zijn, evenals vuurwerk, brandgevaarlijke en explosieve stoffen niet toegestaan. Eventuele gevaarlijke voorwerpen zijn ter beoordeling van de Beveiliging.

Geen eigen consumpties
Het meebrengen van eigen consumpties is verboden. Glas en blik zullen worden ingenomen. Het is toegestaan 1 plastic flesje a 250 ml water ( bij hitte 2 stuks) bij zich te hebben.

Geen alcohol onder de 18 jaar
Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te nuttigen en / of in bezit te hebben onder de leeftijd van 18 jaar. Ook het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan een persoon onder de 18 jaar is uitdrukkelijk verboden.

Geen verkoop en promotie van goederen en /of diensten
Het is niet toegestaan om goederen en/of diensten in welke hoedanigheid dan ook te verkopen dan wel te promoten op het festivalterrein. Na waarschuwing zal men, bij niet nakomen, van het terrein worden verwijderd.

Geen ongewenst gedrag
Crowdsurfen, vechten, geweldpleging, diefstal, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, provocatie, wildplassen, discrimineren, mishandeling, intimidatie en jezelf of anderen in gevaar brengen of kunnen brengen is niet toegestaan, dit ter beoordeling van de beveiliging.

Strafbare feiten
Bij strafbare feiten wordt men te allen tijde overgedragen aan de Politie en wordt er namens de Stichting Rijnweek Rhenen aangifte gedaan.

Legitimatie en onderzoek aan kleding en tassen
Legitimatie op verzoek van de Beveiliging van de Stichting Rijnweek is voor ieder verplicht. Op verzoek van de Beveiliging is men verplicht mee te werken aan een onderzoek van kleding en tassen.

Camerabewaking
Op het gehele festivalterrein vindt camerabewaking plaats. Op verzoek van de Politie dan wel Justitie zullen de gemaakte opnames en camerabeelden aan hen ter beschikking worden gesteld.

Overige bepalingen
Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens Stichting Rijnweek Rhenen dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd.

 


Contactgegevens Rijnweek

U vind onze contactgegevens op deze pagina.

Okker Reclame
ZIDERIS eigenzinnige zorg
Bochane Groep B.V. Veenendaal
Hans de Jong Totaal Organisatiebureau
Securitas Beveiliging Ede
De Maes Cateringservice Veenendaal
SO NICE Light & Show Equipment
Kegelaar Transport B.V. Opheusden
Geldersche Poort Catering & Organisatie
Kermis Verdonk
BuroPeer co-creatie door meer
Lanting Reizen B.V.
Rabobank Vallei en Rijn
Gemeente Rhenen
Ameco
Elings Meat Products
De Persgroep Nederland
Riwojo Verhuur Wageningen
Pokon Naturado B.V.
AB InBev Nederland B.V. Jupiler
Zenith Rubber Europe Rhenen
Restaurant Buitenzorg Ede
Evitaa – Ochten
Jac. Bongers Dranken B.V.
Rinico Tentenverhuur Mill
Arbon Agenturen B.V. Rhenen
BMG BV Grond- en sloopservice
Grand Cafe Moeke Rhenen
Hans van de Glind Vastgoed B.V.

© Copyright 2019 - Stichting Rijnweek Rhenen

Website ontwikkeld door: Youngwise | Hosted by: i4PROJECTS 'Gewoon ICT zonder kapsones'